Matahati Rumah Idea
Dalam setiap rancangannya selalu mengutamakan pemberian nilai tambah agar dapat menciptakan karya yang inovatif, istimewa dan inspiratif sekaligus mampu menghasilkan kinerja komersial untuk pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan serta memberikan kepuasan kepada semua pihak yang bersangkutan.